| شنبه، 08 مهر 1402
نگاه ایران: وزیر آموزش و پرورش درباره بازداشت تعدادی از نوجوانان و جوانان در سطح کشور خاطرنشان کرد: هنوز آمار دقیقی از اینکه چه تعداد از افراد بازداشت شده دانش آموز هستند ندارم اما امروز در این زمینه از وزارت کشور و نهادهای امنیتی پیگیری هایی انجام می دهم. سیدمحمد بطحایی در گفت وگو با ایسنا، درباره بازداشت تعدادی از نوجوانان و جوانان در جریان حوادث اخیر در سطح کشور، اظهار کرد: اینکه تعداد زیادی از دستگیرشدگان حوادث اخیر از افرادی بودند که در سنین جوانی قرار داشتند حرف درستی است اما هنوز درباره اینکه چه تعداد از این افراد دانش آموز بودند آمار دقیقی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش های موجود، تعدادی از دانش آموزانی که دستگیر شده اند در حال تردد در خیابان بودند و به همراه افرادی دیگر بازداشت شده اند. بطحایی خاطرنشان کرد: امروز قرار است در این زمینه پیگیری هایی از وزارت کشور و سایر نهادهای امنیتی داشته باشیم. وزیر آموزش و پرورش همچنین روز گذشته در توئیتی با اشاره به کشته شدن دو دانش آموز در حوادث اخیر نوشت: « آشوب و خشونت کور همواره بی گناهان را قربانی می کند؛ داغدار کشته شدن دو دانش آموز و امید آینده ایران، "آرمین" و "شایان" عزیز در این آشوب هستیم».
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code