| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران: «امیرحسین پورجعفر» به اتهام تجاوز به ستایش قریشی صبح روز پنجشنبه 14 دی ماه اعدام می شود؛ وی به اتهام قتل عمدی ستایش به یک بار قصاص نیز محکوم شده است.
به گزارش آنا، مجتبی فرحبخش، وکیل مدافع قاتل ستایش با اشاره به آخرین وضعیت اجرای حکم اعدام قاتل ستایش اظهار کرد: صبح امروز از خانواده امیرحسین خواسته شده تا برای آخرین ملاقات به زندان بیایند. وی با بیان اینکه اعاده دادرسی مجدد به طور حتم مثمر ثمر نخواهد بود، اضافه کرد: بارها درخواستی را مبنی بر توقف اجرای حکم اعدام به دبیرخانه قوه قضاییه تقدیم کردیم اما بی فایده بوده است. وکیل مدافع قاتل ستایش تصریح کرد: اگر خانواده ستایش رضایت ندهند امیر حسین صبح روز پنج شنبه اعدام می شود؛ البته ما همچنان امیدواریم که آنها رضایت بدهند و با توجه به سن کم امیرحسین، از گناه وی بگذرند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code