| یکشنبه، 06 آذر 1401
نگاه ایران:دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران معتقد است دولت به لحاظ روابط عمومی، بیان مطالب و کارهای خود ضعف های فراوانی دارد که درگذشته هم این قضیه بارها مطرح و همواره خواسته شده که مجموعه دولت ارتباط خبری و رسانه ای و گفت وگو ی خود را با بدنه اجتماعی بیشتر کند. او این اقدام را لازم می داند. به گزارش رویداد24، غلامحسین کرباسچی، در رابطه با ارتباط نداشتن حسن روحانی با بدنه اجتماعی گفت: آقای روحانی مانند سایر دولت به سخنرانی می پردازد و سفر استانی می رود، بنابراین ارتباط او با بدنه اجتماعی قطع نیست. او با اشاره به اینکه صحبت نکردن رئیس جمهوری در مورد اعتراضات اخیر تایید قطع ارتباط دولت با بدنه اجتماعی نیست، توضیح داد: شخصاً از سیاست آقای روحانی بی اطلاع هستم زیرا ارتباطی با او ندارم و با من هم به قول شما مانند بدنه اجتماعی رفتار می کند و شاید در طول پنج سال گذشته یک یا دو بار در جلسات عمومی او را دیده باشم، ولی زمان سخن گفتن آقای روحانی بر اساس ارزیابی خود او است. دبیر کل حزب کارگزاران در ادامه تأکید کرد: در کنار این مسئله درباره اینکه دولت باید درباره برنامه ها، اهداف و آنچه در کشور می گذرد توضیح دهد، شکی وجود ندارد. این دولت به لحاظ روابط عمومی، بیان مطالب و کارهای خود ضعف های فراوانی دارد که درگذشته هم این قضیه بارها مطرح و همواره خواسته شده که مجموعه دولت ارتباط خبری و رسانه ای و گفت وگو ی خود را با بدنه اجتماعی بیشتر کند زیرا این مسئله لازم است. کرباسچی ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور در وضعیت سختی قرار دارد. این وضعیت هم در رابطه با مسائل خارجی و فشارهایی که از بیرون بر کشور وارد می شود و هم در خصوص گرفتاری های داخلی که میراث دولت های گذشته به حساب می آید که در حال نشان دادن خود است و امروز برای کشور به صورت تنگناها مطرح شده، است. دولت باید تمام تلاش خود را به کار بندد تا گرفتاری های مردم را ببیند زیرا مردم در این فشارهای اقتصادی به خصوص با این معضلات تبلیغاتی که علیه دولت در خارج و داخل متأسفانه وجود دارد، ممکن است کم طاقت شوند و نتوانند فشارها را تحمل کنند. شهردار اسبق تهران توضیح داد: درعین حال باید مواظب بود که از این معضلات اجتماعی و اقتصادی مردم سوءاستفاده صورت نگیرد زیرا کشور و انقلاب دارای مخالفانی هستند و با توجه به وجود شرایط حساسی داخل منطقه ممکن است کسانی درصدد برآیند علیه کشور و مردم از آن شرایط استفاده کنند که دستگاه های مربوطه باید مسائلی ازاین دست را موردبررسی قرار دهند، بنابراین دولت و رئیس جمهور باید بسیار شفاف و جدی با مردم درباره مشکلاتشان صحبت کند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code