| دوشنبه، 07 آذر 1401
رئیس جمعیت هلال احمر خبر داد:
       کد خبر: 162136
نگاه ایران: رئیس جمعیت هلال احمر گفت: کمک 5 میلیونی هلال احمر به خانواده هایی که فردی را در زلزله کرمانشاه از دست داده اند و یا کودک تازه متولد شده تا 10 روز بعد از زلزله داشتند، تا پایان دی مستقیما از سوی کارمندان جمعیت هلال احمر به خانواده ها پرداخت می شود.
علی اصغر پیوندی در مورد وعده ای که هلال احمر برای پرداخت کمک پنج میلیون تومانی به خانواده هایی که در زلزله کرمانشاه یکی از اعضای خانواده شان را از دست داده اند و همچنین خانواده هایی که بعد از زلزله صاحب فرزند شدند، داده بود، اظهار کرد: از ابتدای دی ماه جمع آوری اطلاعات خانواده ها برای این کار آغاز شده و اطلاعات افرادی که عزیزی را از دست داده اند از طریق پزشکی قانونی و اطلاعات افراد تازه متولد شده را نیز از طریق ثبت احوال دریافت می کنیم و بر اساس این اطلاعات، به خانواده افرادی که از روز زلزله تا 10 روز بعد از آن، عزیزی را از دست داده و یا صاحب فرزند شده باشند مبلغ 5 میلیون تومان از طریق کمک های مردمی به سرپرست خانوار پرداخت می شود. رئیس جمعیت هلال احمر در پاسخ به این سئوال که تا چه زمانی این مبالغ پرداخت می شود؟ گفت: این کار از ابتدای دی آغاز شده و تا پایان ماه پرداخت این مبالغ به پایان می رسد. وی در مورد نحوه پرداخت این مبالغ نیز گفت: نیازی نیست خانواده های مشمول، برای دریافت این مبلغ به هلال احمر یا جای دیگر مراجعه کنند بلکه کارمندان هلال احمر، خود خدمت این عزیزان می رسند و مبالغ را اهدا می کنند. رئیس جمعیت هلال احمر همچنین تاکید کرد: بعد از اینکه پرداخت مبالغ به افراد شناسایی شده در مدت مشخص شده به پایان رسید باز هم مسیری را اعلام خواهیم کرد تا اگر احیانا به هر دلیلی فردی از قلم افتاده باشد، به وضعیت او رسیدگی شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code