| شنبه، 12 آذر 1401
واکنش دو شهردار قبلی رشت به تغییرات در مدیریت شهری:
       کد خبر: 1621
نگاه ایران: با دو شهردار سابق رشت گفت و گو کردیم و یک سوال مشابه را پرسیدیم «عزل و نصب در بدنه شهرداری جز اختیارات قانونی شهردار است؟ و آیا باید برای این تغییرات از شهردار انتقاد کرد؟»… محمد علی ثابت قدم به محض ورودش به ساختمان شهرداری رشت شروع به تغییر مدیران زیرمجموعه اش کرد. بعضی ها را عزل کرد، بعضی ها را ارتقا داد و بعضی ها را به پست های دیگر گمارد. برای بعضی ها هم قائم مقام گذاشت. این تغییرات سریع در همان بدو امر موجب انتقادات شدید منتقدینش شد. یکی دو عضو شورا مانند جمشیدی و شوقی انتقادات نرمی کردند و یک عضو شورا – باقری خطیبانی- کار را به هشدار دادن رساند و دست به افشاگری زد. اما بسیاری هم موافق تغییرات در بدنه شهرداری هستند و معتقدند که اگر این مدیران قادر به بهبود اوضاع بودند که وضع شهر اینگونه نبود. موافقان تغییرات گسترده در بدنه مدیریت شهری اعتقاد دارند برای اصلاحات شهری می بایست ابتدا اصلاحات را در راس مدیران اجرایی انجام داد و طبیعی است که شهردار با بدنه مدیریتی سابق کار خاصی را نمی تواند انجام دهد. اما شاید هیچ مقامی به اندازه خود شهردار نمی تواند نسبت به عزل و تغییرات گسترده در بدنه مدیریتی زیرمجموعه اش ذی حق باشد. از این رو با دو شهردار سابق رشت گفت و گو کردیم و یک سوال مشابه را پرسیدیم. «عزل و نصب در بدنه شهرداری جز اختیارات قانونی شهردار است؟ و آیا باید برای این تغییرات از شهردار انتقاد کرد؟» رحمان انصاری: دخالت بعضی از اعضای شورا در عزل و نصب ها درست نیست رحمان انصاری که در سال های ۸۲ و ۸۳ شهردار رشت بود و در همان روزهای ابتدایی وعده اصلاحات ساختاری در محموعه شهرداری را داده بود و اینکه به جد جلوی فساد اداری را خواهد گرفت در پاسخ به این سوال شمال ما می گوید: «طبق ماده ۷۴ قانون شهرداری ها، شهردار دارای اختیاراتی است که به او اجازه می دهدت در عزل و نصب پرسنل شهرداری مختار باشد و کسی نمی تواند این حق را از او بگیرد.» وی که با شورای دوم رشت همکاری می کرد نسبت به دخالت بعضی از اعضای شورای کنونی در عزل و نصب مدیران شهرداری انتقاد می کند و می گوید: «متأسفانه بعضی از اعضای شورای شهر رشت در این بخش دخالت می کنند در حالی که جز اختیارات آنها نیست. شهردار باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و طبیعی است که نمی تواند با مدیرانی که با او همراه نیستند کارنامه خوبی برجا بگذارد. اگر عملکردش بد باشد آن وقت اعضای شورای شهر در کارنامه بد او شریک می شوند یا اینکه سریعا دستور به عزلش می دهند. یک مدیر با توجه به شناختی که از بدنه تحت مدیریت خود دارد این اختیار را دارد که مدیران بخش های مختلف را عوض کند و کسی هم نمی تواند و نباید بگوید که این کار را بکند یا نکند.» اصغر شکرگزار: شهردار حق دارد مدیر زیرمجموعه اش را عزل کند اصغر شکرگذار هم که در سال های ۸۳ و ۸۴ یعنی بعد از رحمان انصاری شهردار رشت بوده با همکارش موافق است و به شمال ما می گوید: «یکی از ابزارهای کار هر مدیر همین تغییر و جابه جایی افراد در بدنه شهرداری است و طبق قانون شهردار می تواند نسبت به عزل و نصب پرسنل خود اقدام کند اما بهتر است این کار با یک شیب ملایم و خاصی صورت گیرد وگرنه ممکن است اشتباهاتی در کار مدیریتی اتفاق بیافتد.» وی می افزاید: «در واقع انتظار این است که شهردار محترم سعی کند واقعاً ببیند اگر کسی توانایی دارد از آن استفاده کند. از طرف دیگر اگر دیدند مدیری در بدنه شهرداری نه تابعیت دارد و نه خوب کار می کند حق شهردار است که او راعزل کند.»
 
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code