| دوشنبه، 14 آذر 1401
محمدی در مراسم تقدیر از رسانه‌های گیلانی حاضر در نمایشگاه مطبوعات:
       کد خبر: 162069
نگاه ایران:رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان،با تاکید بر حفظ انسجام ملی و محکوم کردن هرگونه ناهنجاری در جامعه، گفت: رسانه ها قوانین مربوط به حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهند تا جامعه پذیری سیاسی صورت پذیرد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، کیوان محمدی در مراسم تقدیر و تجلیل از رسانه های گیلانی حاضر در بیست ویکمین نمایشگاه مطبوعات کشور، اظهار کرد: از لحاظ کمی تعداد رسانه های حاضر در نمایشگاه با رسانه های موجود در گیلان تناسب نداشت و بسیار علاقه مند بودیم آنچه درشان گیلان است، رسانه های بیشتری در نمایشگاه حضور می داشتند؛ چراکه گیلانی ها همواره در این موضوع مطرح و بنام هستند و بسیاری از امور نشریات تهران توسط گیلانی ها اداره می شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان افزود: البته اگر امکانات بهتری فراهم بود مطمئنا گیلان حضور بهتر و پررنگی در نمایشگاه مطبوعات می داشت. وی عدم تبلیغات مناسب را یکی از ضعف ها و مشکلات عدم حضور پررنگ رسانه های گیلان در نمایشگاه مطبوعات برشمرد و گفت: این ها تجربه ای برای سال های آتی است که حدود دوماه مانده به نمایشگاه مدیران و جامعه را نسبت به موضوع حساس کنیم. این مقام مسئول، درخصوص نقش رسانه ها در توسعه کشور و استان، تصریح کرد: بدون تردید نقشی که رسانه می تواند در توسعه یک منطقه ایفا کند، جای شک و شبهه ای نیست. رسانه ها می توانند نقش مهمی در جامعه پذیری سیاسی مردم داشته باشند و به آن ها آموزش دهند که چگونه می توانند حق و حقوق شهروندی خود را استیفا کنند. محمدی تصریح کرد: تنظیم رابطه مردم و دولت یا همان راس و قاعده توسطه انجمن ها، احزاب و صنوف صورت می گیرد، اما از آنجایی که در ایران این قدرت برای احزاب و صنوف کمرنگ است، رسانه ها می توانند خود به خود نقش پررنگی تری را ایفا کنند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، با تاکید بر حفظ انسجام ملی و محکوم کردن هرگونه ناهنجاری در جامعه، افزود: ما باید به مردم آموزش دهیم که آیا برای استیفای حقوق خودشان می تواند اعتراض داشته باشند یا خیر؟! و یا اگر حق اعتراض هست به چه شکل!؟ این روز ها بعضی ها به دنبال سوء استفاده از موقیعت پیش آمده هستند و لذا در اینجا رسانه ها باید رسالت خود را انجام دهند. به عنوان نمونه رسانه های استان، قوانین مربوط به حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهند تا جامعه پذیری سیاسی صورت پذیرد. وی اضافه کرد: همانگونه که رئیس جمهور تاکید دارند که هدف از اعتراض بایستی حصول یک نتیجه مقعول و منطقی برای حل مشکلات باشد، به نظر می  رسد اگر مکانی به اعتراضات دارای مجوز اختصاص یابد و مردم بتوانند حرف ها و خواسته های بر حق خود را در چارچوب قانون بیان کنند، فضای جامعه تلطیف و سبک تر خواهد شد و اعتماد عمومی به ارکان رسمی افزایش خواهد یافت. در این بین رسانه ها قادرند نقش تربیتی و آموزشی موثری ایفا کنند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، بر پاک بودن قلم تاکید کرد و ادامه داد: پاکی قلم می تواند منجر به پاکی جامعه شود. اگر قلم ناپاک و مزدور و جیره خوار زر و زور و ثروت باشد، مطمئنا به نتیجه نمی رسد.   وی اضافه کرد: صیانت قلم رخ نمی دهد مگر به دست خود اصحاب رسانه و این رسانه  ها هستند که می توانند آن را پاک نگه دارند. به ندرت از اهل قلم کسانی هستند که به دنبال سوء استفاده های مالی و قدرتی باشند که اگر آن ها اصلاح نشود، ممکن است به کل اهل قلم آسیب برساند. آنهایی که اهل فرهنگ و قلم هستند به دور از اینگونه کج رفتاری ها هستند. محمدی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وظیفه اصلی اش رسیدگی مستقیم به مطبوعات نیست، اما شما می توانید به سازمان هایی که مسئولیت مستقیم دارند رجوع کنید. از آنجایی که نقش شما در جامعه پذیری سیاسی و فرهنگی انکارناپذیر است، قطعا ما هم در حد توان کمک خواهیم کرد. وی یادآور شد: امیداریم در جشنواره های داخلی و بین المللی گیلانی ها بدرخشند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code