دوشنبه، 18 فروردین 1399 | 2020 Monday 06 ,April  
نگاه ایران:«شما چه وقتی فهمیدید احمدی نژاد نیاز به رفتن به پزشک دارد یا احمدی نژاد به گونه ای عمل می کند که برایش هدف وسیله را توجیه می کند؟» صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، در یادداشتی نوشت: «صادق محصولی هم روز گذشته با جمله «هدف برای احمدی نژاد وسیله را توجیه می کند.» به جرگه جداشدگان از احمدی نژاد پیوسته است. این که چرا یاران سابق احمدی نژاد از او جدا می شوند، قابل استدلال است. با موضع گیری های اخیر احمدی نژاد، آنها حاضر نیستند تا خودشان را در نقش مخالفین داخل نظام ببینند چون آنها خود را جزو نظام و حاکمیت می بینند. طبیعی است احمدی نژاد با نطق های اخیر از ساختار جدا شده است برای همین این افراد اگر همچنان بگویند با احمدی نژادیم، در موضع گیری های او شریک هستند اما این که آنها نمی خواهند در موضع گیری های احمدی نژاد شریک باشند یک مسئله است و این که آنها بیایند احمدی نژاد را مثل محصولی به کسی که هدف وسیله را برایش توجیه می کند، متهم کنند، یک مسئله دیگر است. اکنون باید از آنان پرسید شما چه وقتی فهمیدید احمدی نژاد نیاز به رفتن به پزشک دارد یا احمدی نژاد به گونه ای عمل می کند که برایش هدف وسیله را توجیه می کند؟ البته شاید بتوانیم بگوییم آقای محصولی تا زمانی که از نظام انتقاد نمی کرد، با ایشان هم پیمان بود اما اکنون با آن مخالف است چون از نظام رد شده است ولی صادق محصولی این را نمی گوید. او می گوید برای احمدی نژاد هدف وسیله را توجیه می کند یعنی این احمدی نژاد هیچ وقت چنین اصولی نداشته است اما این اتفاق و شیوه مطمئنا الان رخ نداده است، منتهی در سال های قبل احمدی نژاد این رفتار را در قبال مرحوم آیت الله رفسنجانی و اصلاح طلبان انجام می داد، آقای صادق محصولی می دید که احمدی نژاد چگونه با هاشمی و اصلاح طلبان برخورد می کند، احمدی نژاد همان احمدی نژاد بوده است. بنابراین می توان از همه کسانی که امروز برای اعلام برائت از احمدی نژاد صف کشیده اند، این سوال را بپرسید شما چه وقت متوجه شدید که احمدی نژاد این گونه است؟ چه طور شد که در سال ۸۴ و ۸۸ که او همین رفتارها را می کرد، متوجه نشدید؟ چرا نفهمیدید که برای او هدف وسیله را توجیه می کند؟ مگر در سال ۸۸ نگفتند که رفتار او بی اخلاقی است؟ چه طور این آقایان (افرادی که در کار دولت او بودند) در آن مقطع مهر سکوت بر لب زده بودند؟»
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code