شنبه، 16 فروردین 1399 | 2020 Saturday 04 ,April  
نگاه ایران:  قاضی شهریاری درباره خودکشی یک سرباز در کلانتری گفت: به گفته همکاران و براساس شواهد موجود این سرباز به افسردگی شدید مبتلا بوده است. به گزارش ایلنا، ساعت ٢١:٣٠ جمعه شب، مأموران کلانتری ١٥٧ مسعودیه یک مورد خودکشی را به بازپرس کشیک قتل تهران خبر دادند. سرباز کلانتری که از مرخصی برگشته بود، با استفاده از اسلحه خدمت به زندگی خود پایان داد. او ٢١ ساله بوده و حدود یک ماه قبل پس از پشت سرگذاشتن دوره آموزشی به کلانتری مسعودیه آمده بود. قاضی شهریاری درباره جزییات این حادثه گفت: مأموران کلانتری ١٥٧ مسعودیه یک مورد خودکشی را به بازپرس کشیک قتل تهران خبر دادند. پس از حضور بازپرس ویژه قتل و بررسی اطلاعات مشخص شد این فرد مشکلات روحی، روانی و خانوادگی شدیدی داشته است. او با بیان اینکه دوستان این سرباز مدعی بودند او از افسردگی بسیار شدید رنج می برده، تصریح کرد: تحقیقات بیشتر درباره پرونده و بررسی انگیزه خودکشی به دستور بازپرس پرونده ادامه دارد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code