سه شنبه، 12 فروردین 1399 | 2020 Tuesday 31 ,March  
معاونت خدمات شهری منطقه یک شهرداری رشت خبر داد؛
نگاه ایران:مهندس شیخ کاظمی با تاکید بر ضرورت پاکسازی محلات محدوده منطقه یک اذعان داشت: شهرداری با تاکید بر مشارکت منطقه در نظر دارد با همکاری سازمانهای مدیریت پسماند و سیما منظر و فضای سبز شهری به منظور پاکسازی محلات محدوده منطقه یک (۱۱محله) اقدام نماید. به گزارش روابط عمومی شهرداری متطقه یک، شیخ کاظمی با تاکید بر ضرورت پاکسازی محلات محدوده منطقه یک اذعان داشت: شهرداری با تاکید بر مشارکت منطقه در نظر دارد با همکاری سازمانهای مدیریت پسماند و سیما منظر وفضای سبز شهری به منظور پاکسازی محلات محدوده منطقه یک (۱۱محله) اقدام نماید. معاونت خدمات شهری منطقه یک شهرداری رشت یادآور شد: در زمینه پاکسازی محلات ابتدا رییس ناحیه مربوطه درفاز اول نسبت به نیازسنجی مشکلات خدمات شهری بررسی های لازم را انجام داده وسپس با اکیپی مشخص نسبت به مرتفع نمودن آنها نظیر جمع آوری نخاله، رفت وروب، جمع آوری زباله، علف تراشی و پاکتراشی زمینهای بایر، لکه گیری آسفالت، عملیات باغبانی درسطوح فضای سبز، امحاء شعارهای تبلیغاتی و …. اقدام نماید. وی افزود: اولین مرحله پاکسازی درمحله کوی شهید بهشتی درروز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ انجام خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code