شنبه، 16 فروردین 1399 | 2020 Saturday 04 ,April  
نگاه ایران:افراد خجالتی به دلیل خلقیات خاصی که دارند به طور معمول سخت کار پیدا می کنند یا در محل کار خود موفق می شوند. به گزارش بیزینس اینسایدر افراد خجالتی چون روابط عمومی پایینی نسبت به بقیه افراد دارند و در اکثر مواقع سکوت می کنند، در محیط کار نمی توانند استعدادهایشان را به درستی نشان دهند و یا با همکاران خود رقابت کاری داشته باشند. بیزینس اینسایدر بر اساس آمار های وزارت کار آمریکا در مورد صدها شغل و مقیاس درآمد آن ها، بهترین شغل هایی که برای افراد خجالتی وجود دارد را معرفی کرد. ۱. متخصصان منابع آب متوسط حقوق: ۱۱۹ هزار و ۸۵۰ دلار متخصصان منابع آب،طراحی یا پیاده سازی برنامه ها و استراتژی های مربوط به مسائل منابع آب مانند عرضه و کیفیت آن است. ۲.مهندسان سخت افزار کامپیوتر متوسط درآمد: ۱۱۱ هزا رو ۷۳۰ دلار مهندس سخت افزار تحقیق، طراحی، توسعه و آزمایشان مربوط به بخش سخت افزار کامپیوتر را انجام می دهد. ۳. فیزیکدان متوسط درآمد: ۱۱۱ هزار و ۵۸۰ دلار فیزیکدان ها تحقیقاتی درباره پدیده های فیزیکی، توسعه نظریه ها و آزمایش می کنند. ۴. ریاضیدانان متوسط درآمد: ۱۱۱ هزار و ۱۱۰ دلار ریاضیدانان در ریاضیات بنیادی یا کاربرد تکنیک های ریاضی به علم، مدیریت و دیگر زمینه ها تحقیق می کنند. ۵. ستاره شناسان متوسط درآمد: ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ دلار ستاره شناسان مشاهده، تحقیق و تفسیر پدیده های نجومی را برای افزایش دانش و یا به مشکلات عملی این علم می پردازند.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code