شنبه، 16 فروردین 1399 | 2020 Saturday 04 ,April  
نگاه ایران:فاطمه هاشمی رفسنجانی در گفت وگو با ایران آنلاین گفت: من به شخصه مشاهده کرده ام که پدر در حال نگارش یک وصیت نامه جدید بود. ایشان بعد از سال 79 دو بار وصیت نامه نوشت. دختر آیت الله هاشمی در خصوص وصیت نامه و یکسری از اسناد مفقود شده پدرش گفت: به خاطر دارم ایشان بعد از سال 79 دو بار وصیت نامه نوشت یک بار قبل از سفر کربلا و نجف بود که همراه ایشان من هم وصیت نامه نوشتم و یک بار دیگر هم حدود دو تا سه سال پیش، همزمان با وصیت نامه مادرم بود. آن موقع ایشان اصلاحاتی روی وصیت نامه خود انجام می دادند که اصلا ما آن را پیدا نکردیم. دختر آیت الله درباره دیگر اسناد مفقود شده آیت الله هاشمی گفت: نمی توانم بگویم چه اسنادی بوده اما در خانه وصیت نامه را پیدا نکردیم، برادرم از من پرسید که تو نمی دانی بابا وصیت نامه را ممکن است کجا گذاشته باشد؟ پاسخ دادم: شاید در مجمع چون بابا در آنجا گاوصندوق و دو کشو داشت که ممکن است آنجا باشد. خانم هاشمی در پاسخ به سوالی درباره کتابچه خاطرات ویژه و اسرار ناگفته پدرش گفت: من از ایشان خواستم که مطالبی درباره خاطرات ویژه و اسراری که در کتابش منتشر نشده است بنویسد، بعد از آن خبری ندارم. فقط دو، سه روز قبل از آن اتفاق (درگذشت مرحوم آیت الله) من دفتر کوچکی در جیب ایشان دیدم از ایشان پرسیدم این دفترچه چیست؟ دارید خاطرات جدید می نویسید؟ خندید و گفت شما کاری به این کارها نداشته باشید.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code