| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از توزیع کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از روز سه شنبه خبر داد و گفت: داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۷ دی ماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به دریافت کارت آزمون خود اقدام کنند. دکتر حسین توکلی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانی اعلام شده کارت شرکت درآزمون در برگه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور از سه شنبه ۵ دی ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.com قرار می گیرد. وی ادامه داد: داوطلبان باید از سه شنبه ۵ دی ماه تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۷ دی ماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به مشاهده و دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگه راهنمای مربوطه اقدام کند. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای شرکت در جلسه همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن الزامی است. توکلی با بیان این که آزمون ارشد فراگیر پیام نور، صبح روز جمعه ۸ دی ماه ۹۶ برای تعداد ۵۶ هزار و ۱۷۹ داوطلب برگزار می شود گفت: از این تعداد شرکت کننده ۳۸ هزار و ۱۸۰ نفر زن و مابقی مرد هستند . وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در ۸۰ شهرستان و ۹۳ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد و در جلسه آزمون به هر یک از داوطلبان رشته های امتحانی مختلف یک بسته نایلونی حاوی یک برگ پاسخ نامه و یک جلد دفترچه سئوال که در آن مجموع سئوالات دروس رشته های امتحانی ذیربط درج گردیده، داده می شود که داوطلبان باید در مدت تعیین شده به سئوالات مربوطه پاسخ دهند. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد: تعداد سئوالات هر یک از رشته های امتحانی و مدت پاسخگویی به آنها به شرح مندرج در جدول صفحه ۲ برگه راهنما است که بر روی جلد دفترچه آزمون هر داوطلب درج شده است. وی ادامه داد: دفترچه سئوالات کلیه داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی ، نام و ، نام خانوادگی هر داوطلب بر روی جلد آن درج شده است. این دفترچه دارای تنوع بوده و در انواع a،bو c تولید شده است و کد عددی و حروف انگلیسی a،b و c که روی دفترچه سئوال داوطلبان درج شده باید با کد عددی و حرف انگلیسی درجه شده و پاسخ نامه مطابقت داشته باشد. مشاور عالی سازمان سنجش در ادامه با بیان اینکه در این آزمون برای هر پاسخ غلط نمره منفی منظور نمی شود، اظهار کرد: اگر به سئوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخ ها غلط محسوب شده و به آن سئوال نمره ای تعلق نمی گیرد. توکلی در پایان خاطر نشان کرد: ظرفیت پذیرش در این آزمون ۳۱ هزار و ۶۰ نفر برای هزار و ۳۷۱ کد رشته محل است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code