| دوشنبه، 02 خرداد 1401
نگاه ایران: کاظم جلالی روایتی از توصیه عجیب محمود احمدی نژاد به حسن روحانی در آخرین روز کاری دولت دهم بیان کرده است. شرق به نقل از کاظم جلالی نوشت: زمانی که آقای دکتر روحانی ریاست جمهوری را در سال ٩٢ تحویل می گرفت، معمولا رئیس جمهور سابق بعد از مراسم تنفیذ از بیت مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری رفته و آنجا را تحویل می دهد. ظاهرا آنجا آقای احمدی نژاد به آقای روحانی می گوید ما که رفتیم، ولی مراقب این دو برادر باش... او ادامه داد: تا جایی که تحلیل ماست، در ذهن آقای روحانی هم این گفته بی تأثیر نبوده است؛ اگرچه ایشان بعدا متوجه شدند دکتر لاریجانی دنبال این است که به ایشان صادقانه در راستای اداره درست کشور و حل چالش ها کمک کند. البته هیچ خانواده و فردی بدون نقص نیست. نقدکردن دستگاه قضا کار سختی نیست. شاید همه نقدهایی به دستگاه قضا داشته باشیم. یا مجلس را می توان نقد کرد و حتما نقدهایی هم وجود دارد؛ اما قضاوت و برایند من از ١٠ سال حضور دکتر لاریجانی در مجلس، این است که خیلی خوب توانستند مجلس را اداره کنند و با حکمت کار می کنند. به عنوان رئیس مرکز پژوهش ها باید بگویم یکی از مشتریان پروپاقرص ما در خواندن گزارش ها، آقای لاریجانی اند. نامه ها و گزارش های ما را خوب می خوانند و حاشیه نویسی می کنند. خیلی روی مسائل کلان کشور وقت می گذارند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code