| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران:  بعد از فراگیر شدن مباحثی مانند کمپین تحریم خرید خودرو و سپس پرداخت وام خودرو با شرایط خاص به نظر می رسد که قیمت بعضی از خودروها از کارخانه تا بازار کمی کاهش پیدا کرده است.آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار به شرح جدول زیر است: Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-11-05 09:11:50Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code