| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
            نگاه ایران:شهردار رشت در نشست شهرداران کلانشهر ها با روسای کمیسیون های مرتبط با مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی در تهران حضور یافت. در این نشست که با حضور دکتر ثابت قدم شهردار رشت، دکتر قالیباف شهردار تهران و سایر شهرداران کلان شهر های کشور برگزار شد دوموضوع اساسی مورد بررسی قرار گرفت. طرفین ابتدا موارد قانون جامع مدیریت شهری مورد بحث و بررسی قرار دادند. در ادامه شهرداران تهران و رشت دکتر قالیباف و ثابت قدم با تاکید بر عدم محدودیت اختیارات اعضای شورای اسلامی شهر ها، کم شدن اختیارات اعضای شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم را کم نمودن اختیار شهروندان دانستند.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code