| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران:مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از کارگران با بیان اینکه جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می شود، افزود : از بیان جزئیات بیشتر و محتویات پرونده محذورم . این وکیل گفت: دادگاه مدیر عامل سابق تامین اجتماعی (سعید مرتضوی) با شکایت کارگران ۲۵ آبان برگزار خواهد شد. مصطفی ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: بخشی از پرونده مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی که در دادسرای کارکنان دولت مطرح به رسیدگی بود ، با صدور کیفرخواست به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ارجاع شده است. وی گفت: نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی اواخر آبان در شعبه 1057 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار می شود. ترک همدانی با بیان اینکه جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می شود، افزود : از بیان جزئیات بیشتر و محتویات پرونده محذورم . این پرونده شامل بخش دوم پرونده تامین اجتماعی و شکایت شکات خصوصی (تعدادی از کارگران یک شرکت در چابهار) از متهم پرونده است که با تحقیقات تکمیلی در دادسرا ، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code