| سه شنبه، 15 آذر 1401
       کد خبر: 1595
zibakalam صادق زیباکلام * اظهارنظر آقای رئیس جمهور در همایش فرماندهان نیروی انتظامی درباره وظایف این نیرو، تفسیر ها و تأویل های مختلفی را در پی داشته است. در سال های گذشته در پاره ای موارد، بیشتر روی وظیفه اعتقادی پلیس تأکید می شده و البته برخی فرماندهان و مسئولان این نیرو هم در ١٥ سال گذشته تلاش کردند با ایجاد پلیس های تخصصی، گسترش آموزش های مبتنی بر علم در دانشکده پلیس و استفاده از ابزارهای نظارت همگانی، «پلیس شهروندمحور» و «قانون مدار» را ترویج کنند. بااین حال سخنان روز شنبه عالی ترین مقام اجرائی کشور میان فرماندهان نیروی انتظامی، وظیفه و تکلیف اجتماعی پلیس را مورد تأکید قرار داد که ابتدا و به ذات، حفظ و حراست از قانون و برقراری امنیت است. برخی رسانه ها و افراد دراین باره سؤال کرده اند که آیا پلیس صرفا باید برای حفظ و حراست از قانون تلاش کند –آن گونه که آقای روحانی می گویند- یا آنکه پلیس در ذات خود سمبل اجرای مسائل دینی نیز هست؟ به این پرسش از دو منظر می توان نگریست؛ منظر نخست جایگاه و نقش پلیس در جوامع دیگر است و منظر دوم، وضعیت این نیرو در کشور خودمان، در سه دهه گذشته با توجه به تأکیدی است که روی مسائل اجتماعی می شود. این شرایط در ایران هم با شدت و ضعف، وجود دارد؛ یعنی صرف نظر از اینکه ما درباره وظیفه پلیس و رعایت قانون دیدگاه های متفاوتی داشته باشیم، در عمل وضعیت پلیس در ایران با سایر کشورها مقایسه پذیر است. مشخص است عملکرد و وضعیت پلیس در ایران با عملکرد آن در بسیاری از کشورهای دیگر، که مشابه ایران هستند، خیلی تفاوتی ندارد. رفتار پلیس در جامعه ما با سایر جوامع هم طراز خودمان، اشتراکات بسیاری و البته با برخی جوامع توسعه یافته از نظر شیوه ها و روش ها، تفاوت هایی دارد. مراد نگارنده آن است که صرف نظر از آنکه مسئولان کدام رویکرد و نگاه را در مورد پلیس برگزینند، در عالم واقعیت این مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند که نقش و جایگاه پلیس را در میان شهروندان رقم می زنند. بالاخره هم در خود پلیس، نظرسنجی هایی دراین باره صورت می گیرد و هم می توان با محوریت مؤسسات علمی و جامعه شناسی، پرسش نامه ای طراحی کرد و در سطح کشور به جامعه آماری هدف ارائه داد تا مشخص شود اساسا بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، مردم چه تصور و نگاهی به پلیس در ایران دارند و به میزان عمل پلیس وظایفی که قانون مشخص کرده، نوع برخورد، حضور به موقع در صحنه، میزان ایجاد حس امنیت به جای ترس در مردم و مسائلی ازاین دست، را به بحث و بررسی نهاد که حتما به سود رشد و توسعه این نیروی مهم در کشور خواهد بود. به نظر می رسد آنچه درباره رفتار پلیس برای شهروندان، اعم از مردم خودمان و البته مردم کشورهای دیگر، تأثیر گذار بوده است رفتارهای قانون مدارانه نظیر احترام به حقوق مردم، محافظت از آنان در برابر خلافکاران و برهم زنندگان آرامش و نظم جامعه و رسیدگی به موقع به نیازهای مردم است و در این صورت باید گفت نمره پلیس ما متوسط است و البته روندی روبه رشد داشته است. به بیان ساده تر انتظار رفتارهای دوستانه تر و صمیمانه تر در عین اقتدار و قانون مداری از پلیس نزد مردم، جایگاه بالاتری دارند تا انتظار راهنمایی های اخلاقی از این نیرو، به هرحال برای ترویج اصول و ارزش های اخلاقی و دینی، نهادهای رسمی و اجتماعی دیگری در کشور وجود دارند که می توانند به اشکال مختلف و با شیوه های غیرمستقیم، آموزش های لازم را ارائه کنند. *استاد دانشگاه تهران

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code