| شنبه، 12 آذر 1401
noroozi-kambiz کامبیز نوروزی * من به عنوان خواننده رسانه ها در طول هفته های اخیر به کرات دیدم که رسانه های قانونی و رسمی اخبار و نقل قول هایی از مسئولان کشور منتشر می کنند مبنی بر وجود پول های کثیف در انتخابات. اگر این اخبار نادرست یا ناقص از طرف رسانه ها نقل شده است قاعده آن این بود که روابط عمومی های دستگاه های مسئول مثل وزارت کشور یا نهاد ریاست جمهوری تکذیبیه ای منتشر کنند یا اصلاحیه خبر بدهند مبنی بر اینکه خبری که از سوی وزیر کشور درباره پول های کثیف نقل شده خبر درستی نیست یا اینکه ناقص نقل شده است و سپس خبر درست را منتشر کنند. در عرف روزنامه نگاری وقتی خبری منتشر می شود، خصوصا از ناحیه مقامات رسمی و بعد از مدت متعارفی مقامات رسمی نسبت به آن خبر واکنشی برای تکذیب نشان نمی دهند این خبر صحیح است و هیچ ایراد و خدشه ای به رسانه ها نمی شود گرفت. اگر رسانه ها اعم از رادیو و تلویزیون، خبرگزاری ها و روزنامه ها در طول چند هفته خبری را به صورت نادرست یا غلط منتشر کردند و سازمان های ذی ربط هیچ واکنشی نشان ندادند مطلقا تحت هیچ عنوان هیچ انتقادی نمی توان به رسانه ها وارد کرد. اینجا باید به صورت صریح مسئولان ذی ربط را مورد سوال قرار داد که اگر خبر نادرست است چرا به سرعت اصلاحش نکردید و اگر درست است چرا اکنون درباره آن شفاف سازی نمی کنید. به هر حال در این موضوع کمترین نقد و ایرادی به رسانه ها وارد نیست. هیچ یک از آقایان وزرا هیچ قیمومتی از طرف رسانه ها ندارند که بخواهند از طرف آنان معذرت خواهی کنند. مطبوعات خود زبان دارند و هرگاه خطایی رخ دهد خودشان آنقدر دانایی و بلوغ دارند که اگر خطا کردند عذرخواهی کنند. اینجا آقای وزیر کشور اگر مدعی هستند و برایش دلیلی دارند که رسانه ها صحبت هایشان را درست منتشر نکردند باید از طرف سیستم اطلاع رسانی خود پوزش بخواهد اما هیچ اصلاحی و توضیحی درباره آن داده نشده است. اکیدا به آقای وزیر کشور پیشنهاد می کنم که علیه تمام نشریات و رسانه ها، اعم از رادیو و تلویزیون و خبرگزاری ها که این اخبار را به نقل از ایشان و سایرین نقل کردند به فوریت شکایت کنند. چون در اینجا چیزی به رسانه ها نسبت داده می شود که موضوع مهمی است. موضوع پول های کثیف با بسیاری از مسائل بنیادی کشور مرتبط است؛ بنابراین اگر رسانه ها مرتکب اشتباه شدند و خبر را به صورت نادرست، ناقص یا کذب منتشر کردند باید پاسخگو باشند. اما اگر خبر درست منتشر شده است کسانی که مدعی اشتباه از طرف خبرگزاری ها و مطبوعات هستند باید در صحن دادگاه پاسخ دهند که چرا چنین نسبتی به مطبوعات داده اند. * حقوقدان

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code