| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
گزارشی از نشست انتقادی تشکیلات خانه کارگر گیلان و کانون بازنشستگان:
       کد خبر: 15887
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: طرح ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت از سوی وزارت بهداشت ودرمان کشور اعتراضات زیادی را از سوی تشکیلات کارگری کشور و استان گیلان به دنبال داشت. به گزارشنگاه ایران حسن ایزدی  دبیر اجرایی تشکیلات کارگری خانه کارگر استان در نشستی خبری با حضور روسای کانونهای بازنشستگی استان از طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت و درمان  انتقاد کرد. دبیر تشکیلات خانه کارگر گیلان در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش درمانی صندوق تامین اجتماعی استان قرار دارند گفت:  این جمعیت از امکانات درمانی که با پول کارگران و بازنشستگان استان  برای این قشر تهیه شده استفاده می کنند. ایزدی تعداد مراکز درمانی و بیمارستانی را جوابگوی خانواده تامین اجتماعی ندانست و گفت: دولت چگونه می خواهد بار عظیم دیگری را به این صندوق تحمیل کند. وی با اشاره به تجربه جدا شدن صندوق تامین اجتماعی از وزارت کار وتعاون والحاق آن به وزارت بهداشت پیش از انقلاب بیان کرد: با این اقدام فشار مضاعفی به جامعه کارگری وارد شد اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و کارشناسی های متعدد جلوی این کار گرفته شد. ایزدی با بیان اینکه دولت بار دیگر قصد دارد از اموال تامین اجتماعی برای بیمه سلامت هزینه کند گفت: دولت قصد ادغام این صندوق را در وزارت بهداشت ودرمان دارد اما  تشکیلات جامعه کارگری استان همصدا با سایر کشور با این مساله مخالفت شدید خود را اعلام کرده است. مخالفت کانون بازنشستگان نصراللهی رییس کانون بازنشستگان شهرستان رشت نیز در این خصوص گفت:ما مخالف ایجاد بستر بیمه سلامت برای اقشار مختلف کشور از سوی دولت و وزرات بهداشت ودرمان نیستیم اما با ادغام بیمه سلامت با تامین اجتماعی مخالفیم. وی دفترچه های درمانی تامین اجتماعی را جوابگوی هزینه های درمانی کارگران و بازنشستگان ندانست و گفت: قانون بیمه اکمل در کنار بیمه درمانی تامین اجتماعی که در سال 88 از سوی مجلس مصوب شد هنوز اجرایی و عملی نشده حال دولت قصد دارد بیمه سلامت را به ما تحمیل کند. نصرالهی با بیان اینکه صندوق تامین اجتماعی از پس انداز  30 ساله پول کارگران ایجاد شده و خدمات ان اختصاص به کارگران وبازنشستگان دارد اظهار کرد: چه دلیلی دارد که دولت برای ساماندهی بخش سلامت  و کاهش هزینه ها از اموال تامین اجتماعی برای بخش های دیگر استفاده کند. وی با اشاره به مطرح شدن این طرح از سوی وزارت بهداشت در سال گذشته گفت: تشکیلات خانه کارگری با حمایت نمایندگان مجلس سال گذشته جلوی تصویب آن را گرفت. نصراللهی افزود: اما چون دولت سازمان تامین اجتماعی را غنی می داند باردیگر بحث ادغام را مطرح کرده است. وی با درخواست از نمایندگان مجلس برای کمک به جامعه کارگری و بازنشستگان اظهار کرد: اگر قرار باشد به دلیل این کار جامعه کارگری وبازنشستگان تحت فشار قرار بگیرند ما به عنوان یک ابزارقوی و محکم به نمایندگی از جامعه کارگری جلوی این ادغام می ایستیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code