| شنبه، 09 اسفند 1399
معاون وزیر رفاه خبر داد؛
       کد خبر: 158846
نگاه ایران: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «کدملی» ظرفیتی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی است، از آمادگی برای شناسایی این درآمدها بر اساس کد ملی خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر احمد میدری در دومین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمان ها به رسمیت می شناسد و با توجه به این ظرفیت آمادگی داریم که درآمد خانوارها را شناسایی کنیم. وی ادامه داد: ایران اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوار ها دارد؛ کد ملی در بانکها، فرودگاه ها و سایر سازمان ها از افراد اخذ می شود، در نتیجه می توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی نیز استفاده کنیم. وی بیان کرد:در زمینه یارانه ها و به ویژه یارانه انرژی همیشه یک طرف واقعیت را بیان کردیم که فقرا کمتر از یارانه های انرژی استفاده می کنند اما این را نگفتیم که سهم هزینه های انرژی در دهک اول و دوم بیش از ١٦.٥ درصد است، این در حالی است که در دهک های بالا این سهم حدود ٨ درصد است. او افزود: اصلاح قیمتی و تصمیم درباره یارانه های انرژی در این بخش باید به گونه ای باشد که دچار خطای سیاستی نشویم و فقرا متضرر نشوند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code