| یکشنبه، 17 اسفند 1399
نگاه ایران:عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت؛ دولت در روزهای گذشته از حیث برخی عملکرد ها یا سیاست های اقتصادی مورد انتقاد جدی حتی طرفدارانش قرار داشت. بطوری که می توان گفت نوعی نهضت سیاسی شکل گرفت که می توان آن را در ذیل عنوان «من پشیمان می شوم، پس هستم!» صورت بندی کرد. برخی حتی پا را فرا تر گذاشتند و مدعی شدند که فریب خورده اند. و این ها همه نشانه ای از نارسایی های سیاست نزد کنشگران جامعه ما است. البته بسیاری از این اظهارات مقطعی و گذراست ولی در هر حال عوارض خود را دارد. کسانی که از رای ۲۹ اردیبهشت خود اظهار پشیمانی می کنند، دچار همان اشتباهی می شوند که برخی سیاستگذاران دولتی مرتکب می شوند. هر دو طرف گمان می کنند دولت و ریاست جمهوری یک خودروی آماده ای است که رانندگی آن پس از انتخابات تحویل فرد پیروز می شود و اوست که می تواند خودرو را به هر جایی که خواست براند. ادبیات هر دو طرف نیز کمابیش چنین برداشتی را تایید می کند. دولت و رییس جمهور گمان می کنند که پس از انتخابات می توانند به درون ادارات دولتی خزیده شوند و هر تصمیمی را که خواستند اتخاذ کنند. مردم هم چاره ای جز حمایت ندارند، چون پیشاپیش رای داده و حمایت خود را ابراز کرده اند. این بخش از مردم رای دهنده که فوری پشیمان می شوند نیز دقیقا همین تصور را دارند. آنان به اظهارات انتخاباتی نامزد مورد حمایت خود اعتماد می کنند. پس از یک ساعت در صف ایستادن و انداختن یک رای گمان می کنند کلید خودروی موفقیت را به دست رییس جمهور داده اند و از حالا به بعد اوست که باید به تنهایی یا با همراهی همکارانش تمامی وعده های داده شده را در نخستین فرصت برآورد کند. این نگاه نزد هر دو طرف به بن بست می رسد، همچنان که در مورد دولت موجود رسیده است. چرا؟ ریشه این مشکل از آنجا ناشی می شود که طرفین نگاه اداری به مفهوم سیاست دارند. در حالی که سیاست را نمی توان در قالب اداری محدود کرد. سیاست بیش از هر چیز بسیج نیرو برای تحقق هدف است. دولت ها بیش از اینکه نیازمند منابع مالی برای تحقق اهداف و برنامه هایشان باشند، نیازمند بسیج نیروهای طرفدار خود در پیشبرد مسیر سیاست هستند. رکن سیاست، مشارکت است. در حالی که در سازمان بروکراتیک، مشارکت بی معنا یا حداقل بسیار کمرنگ است. یک سیاستمدار برجسته سیاستمداری نیست که بهترین تصمیم را روی کاغذ بگیرد. بهترین سیاستمدار کسی است که این تصمیم را از دل طرفدارانش بیرون بکشد، گویی که تصمیم را آنان اتخاذ کرده اند. افول و سقوط سیاستمداران از روزی آغاز می شود که با طرفداران پای کار خودش قطع ارتباط کند، به طوری که آنان در شکل گیری هیچ تصمیمی حضور و مشارکت نداشته باشند. مشکل مهم این است که رای دادن مثل خرید و فروش نیست که نامزد ریاست جمهوری برنامه ای عرضه کند و ما نیز با رای خود آن را بخریم، سپس منتظر تحویل کالا باشیم. رای دادن نوعی از شرکت در امر سیاسی است. از این رو پس از پیروزی، تازه اول کار است و هر دو طرف در کنار یکدیگر و با مشارکت و همکاری هم باید اقدام به پیشبرد اهداف کنند. قطع ارتباط میان آنان ماهیت امر سیاسی را دچار اختلال می کند و نتیجه به طور قطع شکست است. نگاه دولت به انتصابات و مدیریت اقتصادی جامعه، نگاهی بروکراتیک است. همانطور که در یک کارخانه می توانیم هر کس را معاون یا مدیر خود کنیم، گمان می کنیم که در دولت نیز قادر به انجام چنین کاری هستیم. البته قادر هستیم ولی باید منتظر تبعات آن نیز باشیم. هنگامی که برخلاف نظر قاطبه اقتصاددانان کسی را مصدر کار می کنیم، در ابتدا و به ظاهر مشکلی پیش نمی آید ولی هنگامی که نخستین تصمیم مناقشه برانگیز را به دور از مشارکت نخبگان اتخاذ می کند، به یکباره سیل تهاجم علیه آن فرد و تصمیم او سرازیر می شود و گمان می کنیم که این کار توطئه مخالفان است، در حالی که چنین نیست، این محصول قطع ارتباط با جامعه و نخبگان و حامیان دولت است. اگر این رابطه برقرار باشد، حتی تصمیمات ضعیف نیز مورد حمایت قرار می گیرند و اگر این رابطه قطع شود، بهترین تصمیمات نیز ممکن است با مخالفت مواجه شوند. اشتباه طرف مقابل نیز به نحوی بازتاب همین خطای راهبردی است. گمان می کنند، دولت ها بدون حضور و مشارکت آنان باید در نخستین فرصت هر وعده ای را برآورده کنند و حتی توجه نمی کنند که بسیاری از این وعده ها را نباید جدی می گرفتند تا امروز خیال نکنند که فریب خورده اند. رای دهندگان به ویژه در ایران باید توجه کنند که انتخاب آنان، انتخاب برای حضور خودشان است. قرار نیست که رییس جمهور یا دولت بی اشکال باشد. بلکه مساله رای دهنده این است که بتواند تداوم حضور سیاسی و اجتماعی خود را تضمین و آن دسته از کارهای دولت را که نمی پسندد نقد کند. همین که امروز می توانیم با مخالفت و نقد خود بر نهایی شدن یک تصمیم اثر بگذاریم، به معنای آن است که در انتخابات درست عمل کرده ایم. سیاست هیچگاه از تصمیمات نادرست و نابخردانه خالی نخواهد شد. لذا وجود چنین تصمیماتی به منزله پایان سیاست نیست، بلکه پایان سیاست هنگامی است که نتوانیم درباره این تصمیمات و سیاست ها نقد کنیم. کسانی که می گویند پشیمان شده اند، بیش از آنکه بدذاتی یا ناتوانی رای گیرنده را اثبات کنند، کم اطلاعی و درک نادرست خود از سیاست را اثبات و اعلام کرده اند. از رایی که در اردیبهشت ۱۳۹۶ دادیم، دفاع می کنیم و به خوبی می دانیم که چه تصمیم مهمی گرفتیم، ولی به همان میزان حق داریم و وظیفه داریم که از تصمیمات و سیاست های نادرست و مساله دار انتقاد کنیم و این ها دو روی یک سکه و واقعیت هستند.
به اشتراک بگذارید:
روحانی در سخنانی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب؛
از مردم بزرگوار ایران طلب عفو می کنم

نگاه شما:

security code