| دوشنبه، 05 مهر 1400
نگاه ایران:سازمان چای کشور گفت: ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون میلیون تومان باقیمانده از طلب چایکاران هنوز پرداخت نشده و به محض تامین اعتبار در  آینده ای نزدیک پرداخت خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان چای محمد ولی روزبهان گفت:چای کاران استان های گیلان و مازندران در مجموع ۱۳۷ میلیارد تومان طلب دارند که تا امروز ۹۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است. وی افزود: ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون میلیون تومان باقیمانده هم در صورت تأمین اعتبار در آینده ای نزدیک پرداخت خواهد شد. رییس سازمان چای کشور خاطرنشان کرد: امسال از مقدار برگ سبز خریداری شده بیش از 19هزار و  ۵۳۶ تن چای خشک تولیدشده است که ۳۳ درصد بیشتر از پارسال بوده است. رئیس سازمان چای کشور مهمترین ویژگی مثبت تولید سالجاری را اقبال مجدد مصرف کنندگان کشورمان به چای ایرانی به دلیل سالم ،طبیعی وعاری ازآلودگیهای میکروبی بودن آن واهتمام چایکاران درخصوص احیاء مجددباغات چای رها شده درطی سالهای گذشته به میزان حدود سه هزار هکتار را عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: هر کیلو برگ سبز چای درجه یک امسال به قیمت تضمینی ۲۱ هزار و ۸۰۰ ریال و چای درجه دو ۱۲ هزار و ۱۰۰ ریال از چایکاران خریداری شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code