| پنجشنبه، 07 اسفند 1399
نگاه ایران:برگزین ده مجموعه شعر علی رضا پنجه ای به نام"تو را به اندازه ی تو دوست دارم" در سال جاری توسط انتشارات دوات معاصر به قیمت 20 هزار تومان در 272 صفحه منتشر شد. شعرهای این کتاب از مجموعه شعرهای این شاعرو روزنامه نگار به نام های«سوگ پاییزی»، «همنفس سروهای جوان»، «بررشی از ستاره هذیانی»، «آن سوی مرز باد»، «عشق اول»، «پیامبر کوچک»، «شب هیچ وقت نمی خوابد»، «کوچه چهرزاد»، «عشق همان اویم است» که پیشتر منتشر شده بود، جمع آوری شده است. هم چنین باید افزود تعدادی از شعرهای این مجموعه از کتاب در دست انتشار پنجه ای به نام "از خویش می دوم" برگزین شده است. شایان ذکر است در این مجموعه ضمن انتشار «زندگی نوشت» این شاعر، مخاطبان گفت و گویی پیرامون شعر، نقدهایی از «لادن نیکنام» و دکتر «سینا جهاندیده» که پیشتر در نشریات سراسری منتشر شده بودند را از نظر خواهند گذراند. شعری از این مجموعه: تو را به اندازه ی تو دوست دارم تو را به اندازه ی زخم هایم آرزوهای نوشته پای کبوتران پیغام بر رهانیده رو به آفاق دریاها و سرنوشت کبود این بخت واژگون دوست دارم در گرگ و میش عاشقانه ی این دم تو را به اندازه ی تمام وقت های جانم خلوت هایم لحظه ها و ساعت ها روزها و ماه ها و سال ها و قرن ها اگر که روزگار مجال عمر به باد ندهد تو را تو را به اندازه ی  تو و نه هیچ کس و هیچ چیز دیگر دوست دارم تو را   به اندازه ی تو   دوست دارم اَمرداد89
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code