| پنجشنبه، 07 اسفند 1399
نگاه ایران: هشتاد و دومین مرحله از یارانه های نقدی ساعت ۲۴ مورخ ۲۶ آذر (روز یکشنبه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. براساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها هشتاد و دومین مرحله از یارانه های نقدی از بامداد روز بعد (دوشنبه ۲۷ آذر) قابل برداشت خواهد بود. در این مرحله همانند مراحل قبل به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰۰ ریال تخصیص می یابد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code