| یکشنبه، 10 اسفند 1399
نگاه ایران: سرپرست هیات باستان شناسی گورستان لیارسنگ بن گفت: طی سه فصل کاوش باستان شناختی در مجموعه باستانی لیارسنگ بن املش در نزدیکی روستای شیرچاک از توابع بخش رانکوه این شهرستان ۴۸ گور مورد شناسایی قرار گرفت که به لحاظ تاریخی به ادوار اشکانی و ساسانی تعلق دارد. به گزارش ایرنا، ولی جهانی اظهار کرد: به دلیل اهمیت ژئواستراتژیک و همچنین فقدان اطلاعات تاریخی و باستان شناختی کافی از وضعیت این ناحیه و نیز نقش این منطقه در معادلات سیاسی ایران در ادوار اشکانی و ساسانی، در این فصل کاوش های باستان شناسی، با همکاری مرکز مطالعات ژنتیک نور، پژوهش های ژنتیک باستان شناسی صورت گرفت. به گفته این باستان شناس در این راستا مطالعات آزمایشگاهی بر روی دی. ان. ای می توکندریایی (MTDNA) و کروموزوم Y انجام شد. جهانی هدف از انجام پژوهش های ژنتیک باستان شناسی را پاسخ گویی به پرسش هایی از قبیل تعیین سن و جنسیت اشخاص، شناخت بیماری های رایج، تعیین منشأ جمعیتی و تخمین میزان و نحوه ارتباطات و مراودات جوامع ساکن در این ناحیه با مناطق همجوار اعلام کرد. شهرستان املش با مساحت تقریبی ۴۶۰ کیلومترمربع در۷۵کیلومتری شرق مرکزگیلان واقع شده و به لحاظ اکتشافات باستان شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است. تمدن املش یک حوزه ی فرهنگی و باستان شناسی است که محدوده های دیلمان، رانکوه، اشکورعلیا، اشکورشوییل و بخشی از نواحی غرب مازندران را دربر می گرفت. مجموعه بزرگی از مصنوعات باستان شناسی به دست آمده از کاوشهای غیرقانونی در دره های نزدیک املش در کوه های البرز نام املش را بر خود دارند. تاریخ آن ها به هزاره دوم قبل از میلاد تا دوره پارتی ساسانی دانسته می شود گرچه اشیای موسوم به املش عموماً تاریخی حدود ۸ یا ۹ قرن قبل از میلاد دارند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code