| یکشنبه، 10 اسفند 1399
رئیس سازمان چای کشور خبر داد؛
       کد خبر: 158247
نگاه ایران: محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور از واریز بخش دیگری از مطالبات چایکاران خبر داد. روزبهان با ذکر این نکته که مبلغ 11 میلیارد و 892 میلیون تومان از روز چهارشنبه 22 آذرماه به حساب عابربانک سپه چایکاران واریز شده است گفت:به این ترتیب تاکنون  در مجموع مبلغ 159 میلیاردو 543 میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است. به گزارش نگاه ایران 25 هزار هکتار باغ چای در کشور وجود دارد که  21 هزار هکتار از آن فعال است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code