| سه شنبه، 19 اسفند 1399
حکم اعدام برای ۲ متجاوز به زن ورامینی؛
       کد خبر: 158180
نگاه ایران: به نقل از ایران، دو سال پیش زن جوانی در اطراف ورامین سوار خودرو مسافربری شده بود که دربین راه دو مرد دیگرهم سوارشدند. اما ناگهان آنها که چاقو به دست داشتند راننده و مسافردیگرش را تهدید کردند و پس ازکشاندن خودرو به محلی خلوت، راننده را مجبور به توقف کردند.
دو شیطان صفت، زن جوان را بدون توجه به التماس هایش مورد تعرض قرار دادند و بعد هم از راننده خواستند به قربانی شان تجاوزکند. آنها پس از جنایت سیاهشان زن جوان را رها کرده و متواری شدند. این زن درپی رهایی از دام کفتارها و درحالی که رنگ به رخسار نداشت خود را به نزدیک ترین کلانتری رساند و از سه مرد متجاوز شکایت کرد. سرانجام فرید، یاشار و سهراب با ردیابی های تخصصی کارآگاهان به دام افتادند. آنها در نخستین جلسه دادگاه به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند. اما پس ازاعتراض شان پرونده به دیوانعالی کشورارسال شد.قضات عالی رتبه پس ازبررسی های تخصصی حکم اعدام دو متجاوز را تأیید کردند اما حکم سهراب- راننده -را نقض کردند. بنابراین متهم بار دیگر دیروز در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی شقاقی وبا حضور قاضی رستمی- مستشار دادگاه-پای میز محاکمه ایستاد. درابتدای جلسه دادگاه، شاکی پرونده بار دیگرخواستار اشد مجازات راننده شیطان صفت شد. سپس متهم به دفاع ازخود پرداخت و با ابراز پشیمانی مدعی شد با زور و تهدید دو مسافرش مجبور به این کار شده است. پس ازپایان دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند و قرار است بزودی حکم خودرا صادر کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code