| جمعه، 15 اسفند 1399
نگاه ایران: با حکم کاظم لطفی مشاور جوان سازمان آب منطقه ای گیلان منصوب شد. بر این اساس مهدی مخدوم روحی به عنوان مشاور جوان سازمان آب منطقه ای گیلان منصوب شد. روحی فارغ التحصیل رشته مهندسی آب از دانشگاه شیراز بوده و دارای مدرک کار شناسی ارشد رشته مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی است. سوابق نظارتی و اجرایی در پروژه های عمرانی در استان گیلان نیز در کارنامه روحی که سردبیر پایگاه تحلیلی خبری تدبیر شرق و را برعهده دارد هم دیده می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code