| یکشنبه، 28 شهریور 1400
نگاه ایران:  مدیر جهاد کشاورزی انزلی گفت: به دلیل سیلاب در برخی از شالیزارهای انزلی، پاچ باقلا ها از بین رفت. وحید مهدوی گیلان، گفت: پاچ باقلا، لوبیایی از خانواده لوبیا چیتی است که به نام های لوبیا کشاورزی، لوبیای رشتی یا پاچ باقلا معروف است. وی اضافه کرد: این روز ها بسیاری از کشاورزان گیلانی از جمله کشاورزان انزلی در حال برداشت پاچ باقلا بودند، اما به دلیل بارش شدید، امکان برداشت این نوع باقلا وجود ندارد. مهندس مهدوی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل بارش باران شدید در برخی از شالیزارهای انزلی، پاچ باقلا ها از بین رفت، خاطرنشان کرد: امسال ۸۵ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت پاچ باقلا اختصاص یافته بود. وی تصریح کرد: پس از قطع باران، میزان برآورد خسارات کشاورزان آغاز شده و میزان آن اطلاع رسانی خواهد شد.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code