| پنجشنبه، 07 اسفند 1399
نگاه ایران: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ۹ عضو خود در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ را انتخاب کردند. در جلسه عصر امروز سه شنبه 21 آذرماه  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نمایندگان این کمیسیون  برای عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم به این شرح انتخاب شدند: تاج گردون، مرادی، غلامعلی جعفرزاده، فرشادان ، هزار جریبی، مهرداد لاهوتی،  فیضی، حسن پور، یوسفیان ملا. این افراد به عنوان اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ از طرف کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب و به هیات رییسه مجلس معرفی شدند. ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه عضو تلفیق لایحه بودجه هستند. همچنین بر اساس آیین نامه داخلی مجلس سه نفر از هر کمیسیون تخصصی مجلس در کمیسیون تلفیق عضو هستند. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوست ها و سوابق آن تا مدت ۱۰ روز می توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی مجلس تقدیم کنند. همچنین کمیسیون های تخصصی موظفند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند و کمیسیون تلفیق نیز موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، کمیسیون تلفیق مجلس، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code