پنجشنبه، 08 آبان 1399 | 2020 Thursday 29 ,October  
 نگاه ایران: بیش از 13 هزار میلیارد تومان چک صادر شده به دلیل پاسخگو نبودن موجودی حساب صادر کننده برگشت خورد.
آخرین تغییرات در چک های مبادله شده، نشان می دهد که در آبان ماه امسال در کل کشور بالغ بر ۹.۶ میلیون فقره چک مبادله شده که نسبت به مهرماه ۲.۹ درصد کاهش دارد، مبلغ چک های مبادله شده حدود ۶۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تا یک درصد رشد دارد.
از مجموع چک های مبادله شده ۸.۱ میلیون فقره به مبلغ حدود ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شده که از نظر تعداد ۲.۵ و از نظر مبلغ ۱.۴ درصد کاهش دارد. در مجموع ۸۴.۶ درصد از تعداد چک های مبادله ای و ۷۷.۵ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است. اما از چک های مبادله شده حدود ۱.۵ میلیون فقره به مبلغ بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است. تعداد چک های برگشتی پنج درصد کاهش ولی مبلغ آن شش درصد نسبت به مهرماه افزایش داشته است. براساس اعلام بانک مرکزی درباره دلیل برگشت چک ها بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره به مبلغی بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. در مجموع در کل کشور از نظر تعداد ۹۷.۱ درصد و از نظر مبلغ ۹۶.۳ درصد از کل چک های برگشتی به دلیل کسری و فقدان موجودی بوده است. قرار بر این بود تا با راه اندازی سامانه صدور یکپارچه دسته چک (صیاد) با توجه به امکان استعلام درباره صادر کننده چک برای پرداخت وجه چک، تا حدی از چک های برگشتی کاسته شود که تا کنون این برنامه به طور کامل در شبکه بانکی به اجرا در نیامده است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code