سه شنبه، 06 آبان 1399 | 2020 Tuesday 27 ,October  
تایید سلامت روانی مرد همسرکش؛
نگاه ایران:   اعضای کمیسیون پزشکی قانونی، پس از تحقیقات تخصصی، سلامت روانی مرد جوانی را تأیید کردند که درجنایتی هولناک همسر و مادرزنش را به قتل رسانده و پدرزنش را مجروح کرده بود به گزارش «ایران»، رسیدگی به این پرونده از ساعت 9:30 دقیقه 14 مرداد امسال، هنگامی در دستور کار بازپرس دشتبان و کارآگاهان جنایی تهران قرارگرفت که مأموران کلانتری شهرزیبا از جنایتی خونین خبر داده بودند. در این واقعه مردی به نام اسماعیل، همسر و مادر زنش را با چاقو به قتل رسانده و پدر زنش را بشدت زخمی کرده بود. جنایتکار 40 ساله که در صحنه قتل بازداشت شده بود در بازجویی به قتل همسر و مادرزنش و مجروح کردن پدرزنش اعتراف کرد و گفت: «از مدتی قبل با خانواده همسرم اختلاف داشتم. آنها در زندگی ما بشدت دخالت می کردند و به همین دلیل من و همسرم همیشه با هم مشاجره لفظی داشتیم. شب قبل همسرم همراه خانواده اش به عروسی یکی از بستگانش رفته بود، اما من نرفتم. شب تنها در خانه بودم ،اما متوجه شدم همسرم پس از پایان عروسی به خانه نیامده و در خانه پدرش خوابیده است. با این حال صبح به خانه پدرزنم رفتم و پس از خوردن صبحانه برسر همین موضوع با هم مشاجره کردیم. درحالی که خیلی عصبانی شده بودم همراه پسر پنج ساله ام به خانه خواهرم رفتم و پسرم را به او سپردم. دقایقی بعد در حالی که چاقویی همراه داشتم، به خانه پدرزنم آمدم و دوباره با همسر و مادرزنم درگیر شدم و با چاقو به آنها حمله کردم. چند ضربه به هرکدام زدم که فریادشان به آسمان بلند شد.وقتی پدرزنم به کمک آنها آمد او را هم با ضرباتی زخمی کردم؛ پس از حادثه در خانه آنها ماندم و از همسایه ها خواستم پلیس را در جریان قرار دهند.» به دنبال اعتراف های متهم جوان به جنایت، او برای معاینات تخصصی روانی به پزشکی قانونی معرفی شد. متخصصان پس از بررسی های لازم صحت روانی اسماعیل را تأیید کردند،اما متهم جوان به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کرد. با اعتراض اسماعیل به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران پرونده متهم برای بررسی های بیشتر به کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی فرستاده شد و کارشناسان هیأت سه نفره پزشکی قانونی صحت روانی متهم جوان را بار دیگر تأیید کردند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code