| شنبه، 05 آذر 1401
ندیمی از طرح جدید کمیسیون اقتصادی خبر داد:
       کد خبر: 1578
به گزارش نگاه ایران: ایرج ندیمی از بررسی شرط گذراندن سربازی برای اخذ گواهینامه رانندگی در کمیسیون اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: در این راستا پیشنهادی مطرح کردم تا موضوع انجام خدمت سربازی به عنوان شرط لازم اخذ گواهینامه برداشته شود زیرا طبق قوانین بیمه ای خسارت بیمه ای شخص ثالث مشمول افراد بدون گواهینامه نمی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هزاران نفر به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت، سربازی، نمی توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند، تصریح کرد: در این حالت بسیاری افراد مشمول بیمه شخص ثالث و پرداخت خسارت آن نشده و نمی توانند از مزیت های بیمه ای استفاده کنند به همین علت این پیشنهاد مطرح شد. وی تاکید کرد: عملاً موتورسواران و رانندگان وسایل نقلیه بدون انجام خدمت سربازی می توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند و این موضوع در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code