| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران: به نقل از میزان مجید سعیدی گفت: فصل سوم سریال «شهرزاد» بسیار بهتر و پربارتر از فصل دوم است.
مجید سعیدی بازی خود در فصل سوم شهرزاد را اینگونه توصیف کرد: سریال شهرزاد اثر درجه یکی است که همه مردم از آن به خوبی یاد می کنند و در گام بعدی من به عنوان بازیگر با تیمی بسیار حرفه ای کار می کنم. پس با این تعاریف بازی در چنین مجموعه ای اتفاقی است که هیچ بازیگری آن را رد نمی کند. من با اکثر بازیگران این مجموعه در آثار قبلی همکاری کرده ام اما حضور بسیاری از این عزیزان در کنار یکدیگر باعث شده تا تجربه بسیار خوبی را بدست آورم. بازیگر فیلم «مهیا» فصل سوم شهرزاد را بی نظیر خواند و افزود: فصل سوم این سریال بسیار بهتر و پربارتر از فصل دوم است. مردم نسبت به فصل دوم کمی گله مند بودند اما منتظر باشند تا در فصل سوم اتفاقات بی نظیری را مشاهده کنند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code