| سه شنبه، 06 مهر 1400
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت خبر داد:
       کد خبر: 15747
نگاه ایران: با راه اندازی سرای محلات در مناطق پنجگانه شهرداری رشت، نقش سازمان های شهرداری در روند ارتقای خدمات دهی، اطلاع رسانی و هم چنین سطح ارتباط با شهروندان پُر رنگ تر خواهد شد. مرتضی عاطفی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت نگاه محله محوری را یکی از ضروریات مدیریت شهری دانست و اظهار داشت: آموزش شهروندی بخشی از وظایف مدیریت شهری است. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت،عاطفی افزود: در واقع دولت و نهادهای قانونگذار، سازمان های ملی و محلی، تشکل های مدنی از طریق آموزش شهروندی و ایجاد مهارت های زندگی اجتماعی و شناخت اصول مدیریت شهری در محلات نقش بارزی در ارتقای فرهنگ شهروندی و شهر نشینی دارند وی با بیان اینکه انسان همواره نیازمند آموزش است گفت: شهروندان باید آموزش بینند تا بتوانند با استفاده از روش های نوین از عهده حل معضلات مختص محیط های زندگی خود برآیند و با ارتقای فرهنگ شهروندی خود، از زندگی لذت ببرند. عاطفی گسترده تر شدن زندگی شهری را همراه با افزایش معضلات شهری دانست و اظهار کرد: نباید درآموزش فقط به جنبه های تئوریک اکتفا کرد بلکه فرآیند آموزش باید کمک کند تا شهروندان توانایی های اجتماعی و مهارت های علمی و عملی خود را بشناسند. وی با بیان اینکه آموزش تنها راه در حل مشکلات است گفت: شهروندان با آموزش می توانند خود را با شرایط محیطی متغیر تطبیق دهند تا زندگی غنی تری داشته باشند. عاطفی موضوع پسماندهای شهری و معضلات محیط زیستی را از اولویت های سازمان پسماند عنوان کرد و گفت: توجه خاص به امر تفکیک از مبدا، و کاهش تولید زباله در اولویت برنامه های آموزشی این سازمان قرار دارد. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت فرهنگ بالای شهروندان و فرهنگ پذیری مردم رشت را سبب سهولت در ارایه خدمات به آن ها دانست و بیان کرد: دو دوره آموزش تفکیک از مبدا و ساخت وسایل کاربردی از مواد دورریختنی برای زنان خانه دار و کودکان از برنامه های سازمان در سرای محلات است. وی افزود: این دوره ها با مشارکت گروه های اجتماعی و سمن ها برای خانواده ها ارایه می شود و شهروندان می توانند با مراجعه به سرای محلات از این برنامه های آموزشی در کنار سایر دوره ها بهره مند شوند.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code