| یکشنبه، 23 مرداد 1401
نگاه ایران:سوشا مکانی از یکی دیگر از شلوارهای خاص خودش رونمایی کرده است! یکی از اصلی ترین دلایل حضور امروز سوشا مکانی در فوتبال نروژ، پوشیدن شلواری جنجالی است که به دنبال آن سوشا مدتی از بازی در فوتبال ایران محروم شد. او که این روزها در حال پشت سر گذاشتن روند خوبی در فوتبال نروژ با تیم میوندالن است، این بار خارج از زمین فوتبال از یکی دیگر از شلوارهای خاص خودش رونمایی کرده که در تصویر می بینید.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code