| یکشنبه، 23 مرداد 1401
در راستای پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل‌های هیرکانی انجام شد:
       کد خبر: 156634
 نگاه ایران/ گروه اجتماعی: کارگاه مقدمه ای بر جنگل داری اجتماع محور به همت پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی و با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان گیلان در روزهای شنبه و یکشنبه یازدهم و دوازدهم آذرماه در  مهمان سرای منابع طبیعی در جنب پارک مفاخر شهر رشت برگزار شد. در این کارگاه  که با مشارکت   40 تن برگزار شد رئیس وکارشناسان بخش دولتی ادارات مختلف استان نظیر اداره کل منابع طبیعی، گردشگری و میراث فرهنگی، فرمانداری سیاهکل و رودبار، آموزش وپرورش، شبکه بهداشت، اداره های حفاظت محیط زیست رودبار و سیاهکل، جهاد کشاورزی رودبار و سیاهکل و سازمان آب منطقه ای و نمایندگان سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی حضور داشتند. در  کارگاه مقدمه ای بر جنگل داری اجتماع محور مؤلفه های بنیادین جنگل داری اجتماعی مانند مشارکت و عدالت مرور شد و شرکت کنندگان با فرآیند جنگل داری مشارکتی آشنا شدند. این کارگاه با تسهیلگری سعید نوری نشاط و تیم بسیج جوامع محلی دفتر پروژه هیرکانی پیش رفت. داریوش بیات،مدیر ملی پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی هدف اصلی از برگزاری این کارگاه را آشنایی ذینفعان مختلف با پروژه و فرآیند جنگل داری مشارکتی و تدوین محتوای آموزشی برای جنگل داری مشارکتی اعلام کرد. این کارگاه دومین کارگاه از این الگو است که در استان گیلان برگزار شد. مشارکت فعال کارشناسان بخش دولتی به تدوین رویکرد تلفیقی و مشارکتی در جنگل داری مشارکتی کمک بسیاری کرده است. گفتنی است پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی با شعار جوامع توانمند، جنگل های پایدار و میراث جهانی در چند حوزه منتخب جنگل های هیرکانی در سه استان گیلان، مازندران و گلستان در حال اجرا است. فریرود و زیلکی رود منطقه پایلوت این طرح در گیلان محسوب می شود. این منطقه با مساحت این حوزه ۳۰ هزار و ۳۱۱ هکتار در جنوب استان گیلان در دو شهرستان رودبار و سیاهکل واقع است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code