| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران:با پیگیری های سازمان چای و مساعدت ویژه رییس سازمان برنامه بودجه، دستور پرداخت فوری 25میلیارد از بهای برگ سبز چایکاران گیلان و مازندران به خزانه کل کشور صادر شد. رییس سازمان چای کشور با اعلام این خبر گفت؛این مبلغ هفته آینده به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.دیروز نیز مبلغ یک میلیارد و 375 میلیون تومان به حساب چایکاران واریز شد. روزبهان اضافه کرد: به این ترتیب تاکنون مبلغ 134میلیارد و 668 میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است که با تخصیص اعتبار در نظر گرفته شده، در مجموع پرداخت مطالبات به حدود 160میلیارد می رسد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code