| شنبه، 05 آذر 1401
با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی؛
       کد خبر: 156355
نگاه ایران: سازمان اداری و  استخدامی در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی تاکید کرد دستگاه ها تقاضای به کارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملا ضروری جهت بررسی به سازمان اداری و استخدامی ارسال کنند. سازمان اداری و استخدامی همچنین تاکید دارد به مواردی درخواست استخدام در ادارات دولتی که از سوی بالاترین مقام دستگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی به سازمان ارسال نشده باشد، پاسخ داده نخواهد شد. در انتهای این بخشنامه یاداوری شده، به کارگیری و جذب نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره با اشخاص حقیقی وجاهت قانونی نداشته و ممنوع می باشد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code