| شنبه، 22 مرداد 1401
طی احکامی از سوی رییس کمیته اسپوکس گیلان؛
       کد خبر: 156341
نگاه ایران: طی احکامی  از طرف منوچهر محسنی سیگارودی، رییس کمیته اسپوکس گیلان و دبیر انجمن اسپوکس ایران، سعید آقایی ملاسرایی بعنوان نائب رییس کمیته گیلان و استاد محمدرضا ایزدیار بعنوان دبیر کمیته گیلان منصوب گردیدند. اسپوکس ( SPOQCS) ورزش قویترین، باهوشترین و سریعترین است که توسط یک گیلانی ابداع و به دنیا معرفی و ثبت جهانی شد. در مجمع آسیایی این رشته نوپا و مهیج که امسال در منطقه آزاد انزلی با حضورنمایندگان کشورهای مختلف برگزار گردید، استاد قوامی از ایران بعنوان رییس اسپوکس آسیا انتخاب شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code