| شنبه، 29 مرداد 1401
نگاه ایران:سومپراچ فونچو سرمربی کبدی زنان تایلند در واکنش به ماجرای روسری پوشیدن در مسابقات ایران گفت: به من گفته شد باید سرم را بپوشانم. می دانم این فرهنگ ایران است. خشمگین نیستم اما غمگینم. [video width="190" height="180" mp4="https://negahiran.ir/wp-content/uploads/2017/11/VID_20171130_182602_102.mp4"][/video]
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code