| جمعه، 21 مرداد 1401
رئیس سازمان چای کشور خبر داد؛
       کد خبر: 156235
نگاه ایران:محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور امروز پنج شنبه نهم آذرماه از واریز بیش از یک میلیارد تومان مطالبات پایکاران خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان چای؛روزبهان رقم واریز شده را یک میلیاردو 375میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این رقم براساس میزان برگ سبز فروخته شده هر چایکار به حساب عابربانک سپه چایکاران واریز شد. رئیس سازمان چای کشوراضافه کرد ؛ به این ترتیب تاکنون مبلغ 134میلیاردو668 میلیون تومان از مطالبات، به چایکاران پرداخت شده است.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code