| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران: نمایشگاه اسناد نهضت جنگل در «خانه میرزا» بر پا می شود. رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت گفت: در برپایی این نمایشگاه که در خانه ی تاریخی میرزا در استادسرای رشت دایر خواهد شد؛ مدیریت مرکز اسناد و کتابخانه ی ملی استان گیلان نیز با این سازمان همکاری و مشارکت فعال داشته است. علیرضا حسنی افزود: این نمایشگاه که می تواند در روشنگری ابعادی ویژه از نهضت جنگل موثر باشد، از یازدهم آذر ماه امسال به مدت یک هفته پذیرای علاقه مندان است. علیرضا حسنی خاطر نشان کرد: بازدید برای همگان در مدت یاد شده از نمایشگاه و خانه میرزا رایگان خواهد بود. وی تاکید کرد: برپایی این نمایشگاه حرکت و اقدامی برای بازشناسی نهضت جنگل و شناساندن هر چه بیشتر این قیام و نهضت مردمی به قشرهای مختلف جامعه، خواهد بود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code