| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران: برای خرید رانا در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل 25 میلیون و 200 هزار تومان پرداخت کرد.
به گزارش میزان برای خرید خودروی رانا در بازار بسته به مدل و میزان کارکرد آن باید هزینه های مختلفی پرداخت کرد.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code