| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران: کلیه مدارس مقطع ابتدایی و همچنین مدارس متوسطه دوره اول پسرانه شهید جعفرنژاد و متوسطه دوره دوم دخترانه شهید بهشتی در شهرستان آستارا به دلیل شدت بارش و آبگرفتگی تعطیل شدند. محمد جعفرنژاد، مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان مرزی آستارا گفت: با توجه به شدت بارندگی در این شهرستان اظهار کرد: کلیه مدارس مقطع ابتدایی شهرستان آستارا به دلیل شدت بارندگی تعطیل است. وی افزود: مدرسه متوسطه دوره اول پسرانه شهید جعفرنژاد و مدرسه متوسطه دوره دوم دخترانه شهید بهشتی در شهرستان آستارا به دلیل  آبگرفتگی تعطیل هستند. با توجه به شدت بارش باران و همچنین بارش برف در ارتفاعات شهرستان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مرزی آستارا و معاونانش در حال بازدید از کلیه مدارس این شهرستان هستند و اخبار بعدی متعاقبا به استحضار می رسد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code