| دوشنبه، 24 مرداد 1401
انتقادات رسولی نائب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر رشت از تاخیر درراه اندازی مرکز کنترل ترافیک رشت:
       کد خبر: 156083
نگاه ایران:رضا رسولی نائب رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای رشت در یازدهمین جلسه کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای رشت از تاخیر درراه اندازی مرکز کنترل ترافیک رشت به شدت انتقاد شد. رسولی با انتقاد از عملکرد واحد مطالعات ترافیکی شهرداری رشت بیان کرد: این واحد عملاً هیچ اقدامی در راستای رفع مشکلات ترافیکی انجام نمی دهد و متاسفانه طرح های ترافیکی که به آن ارجاع می شود بی نتیجه باقی می ماند. این عضو شورا، بابیان اینکه دچار خلط مبحث شده ایم گفت:شهرداری موظف است نسبت به مشکلاتی که در سطح شهر وجود دارد برنامه ریزی نموده و طرح ها و لوایح را به شورا ارسال کند. رسولی افزود: مشکلات ترافیکی شهر در حد دیپلم ردی است و ما در مبانی کار ترافیکی مانده ایم. وی با اشاره به اینکه باید برنامه های شهرداری رشت در خصوص مباحث ترافیکی مشخص شود تصریح کرد: بعد از سال ها انتظار طرح جامع ترافیک رشت با آن وضعیت تصویب شد و رشت از داشتن انبوه بر محروم شد. رسولی با انتقاد از عملکرد واحد مطالعات ترافیکی شهرداری رشت بیان کرد: این واحد عملاً هیچ اقدامی در راستای رفع مشکلات ترافیکی انجام نمی دهد و متاسفانه طرح های ترافیکی که به آن ارجاع می شود بی نتیجه باقی می ماند. رسولی معاونت عمرانی شهرداری رشت را سیاه چاله نامید و گفت: شرایط به سمتی رفته که هیچ فردی تمایلی برای فعالیت در این حوزه ندارد. شهرداری رشت در حوزه ترافیک به فامیل بازی و پسرخاله بازی ختم شد نائب رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای رشت با اذعان به اینکه متاسفانه شهرداری رشت در حوزه ترافیک تعطیل است افزود: در این حوزه همه چیز به فامیل بازی و پسرخاله بازی ختم شده و تا زمانی که تکلیف واحد مطالعات ترافیکی شهرداری رشت مشخص نشود هیچ بازخورد مثبتی در این زمینه نخواهیم دید. وی بیان کرد: وظیفه کمیسیون ترافیک شورا دادن طرح ترافیکی نیست و این کار باید توسط واحد مطالعات ترافیکی شهرداری رشت انجام شود. رسولی با اذعان به اینکه شهرداری رشت باید طرح های مناسب به منظور رفع مشکل ترافیک شهر ارائه کند بیان کرد: کم کاری هایی که در حوزه ترافیک در رشت انجام می شود خیانت است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code