| جمعه، 21 مرداد 1401
نگاه ایران: به نقل از خانه ملت، محمود حجتی، درخصوص ممنوعیت واردات برنج سه ماه قبل و بعد از فصل برداشت، اظهار داشت: این ممنوعیت صورت گرفته و از مرداد ماه تا هم اکنون واردات برنج صورت نگرفته و برنجی وارد نمی شود. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر واردات برنج انجام نمی شود، گفت: به دنبال تنظیم و تعریف سازو کاری هستیم که هم به تقاضا در بازار داخلی توجه شود که شاهد افزایش قیمت ها نباشیم و هم اینکه تولیدکنندگان و برنج کاران آسیب نبینند، اما امروز برنجی وارد نمی شود. وی در خصوص پرداخت مطالبات کشاورزان گندم کار، اظهار داشت: مطالبات گندم کاران در هفته های گذشته به صورت ۱۰۰ درصد پرداخت شده است. حجتی همچنین در خصوص ورود وزارت جهاد کشاورزی به بحث افزایش قیمت نان، گفت: هم اکنون بحثی درباره افزایش قیمت نان وجود ندارد، بعد از دستور رئیس جمهور افزایش قیمت نان متوقف شد، با توجه به دستور توقف افزایش قیمت نمی توانیم آینده را پیشگویی کنیم که قیمت نان افزایش می یابد یا خیر. وزیر جهاد کشاورزی در پایان در خصوص باز شدن سایت ثبت سفارش واردات برنج، خاطرنشان کرد: سایت ثبت سفارش واردات برنج در روزهای اخیر باز نشده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code