| پنجشنبه، 07 اسفند 1399
بعد از نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام شد؛
       کد خبر: 155876
نگاه ایران:عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: در نشست امروز کلیات لایحه استخدامی شهرداری ها بررسی و تصویب شد. روح الله بابایی صالح در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز( 3 شنبه 7 آذر) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در نشست امروز طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت ها در دستور کار قرار داشت، اما به دلیل ذکر این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه بررسی طرح از دستور کار خارج شد. نماینده مردم بویین زهرا در مجلس شورای با اشاره به تصویب کلیات طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشوری، افزود: همچنین در این جلسه طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بررسی و تصویب شد، البته این طرح با استفساریه چندی پیش برخی نمایندگان در این حوزه تفاوت دارد؛ ضمن اینکه این طرح در تاریخ 20 اردیبهشت سال گذشته کمیسیون اجتماعی در دوره قبل نیز موردبررسی قرارگرفته بود. وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در این جلسه مصوب شد، تصریح کرد: همچنین طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی رد و مورد تصویب قرار نگرفت، از سوی دیگر کلیات لایحه استخدامی شهرداری ها دینش است امروز با اعمال تغییراتی تصویب شد؛ یعنی نمایندگان وزارت کشور، شورای عالی استان ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مکلف کردند طی مدت 6 ماه شرایط استخدامی تمامی شهرداری ها را زیرنظرقانون مدیریت خدمات کشوری موردبررسی قرار دهند. عضو هیات کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همچنین طرح استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مربوط به آتش نشانان تصویب شد، در متن این تبصره آمده است، آیا بیمه شدگان تامین اجتماعی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور ازجمله متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی که دارای روابط استخدامی غیرمعمول قانون کار با کارفرمایان خود می باشند و ازنظر شرح انجام کار و هم چنین ماهیت سخت و زیان آور شغل با مشمولان قانون کار مشابه و یکسان هستند، مشمول مزایای موضوع تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی می گردند یا خیر که نمایندگان به این موضوع با قاطعیت رای مثبت دادند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code