| جمعه، 15 اسفند 1399
نگاه ایران:یکتا ناصر عکسی از خود و خواهرش را در حال دویدن در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. وی در کنار این عکس نوشت: لحظات خوش زندگى مانند عکس است و تلخی هایش مانند فیلم تداوم دارد انگار هنرمان جمع کردن عکسهاى خوب است. پ.ن: من و نیکتا خواهر عزیز و مهربانم که اتفاقاً عکاس فوق العاده اى است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code