| پنجشنبه، 14 اسفند 1399
نگاه ایران:نماینده مردم آستارا در مجلس آخرین وضعیت رسیدگی به تغییر کاربری ها را در اراضی گردنه حیران اعلام کرد. ولی الله داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس در گفت وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات در گردنه حیران گفت: پس از همه بررسی ها مشخص شد که بحثی به نام زمین خواری در گردنه حیران وجود نداشته است و فقط تخلفات از نوع تغییر کاربری و تغییر مجوزها بود. وی با ذکر اینکه اغلب مالکان زمین ها که بومی منطقه نیز نبودند پس از خریداری اراضی اقدام به تغییر کاربری می کردند، خاطرنشان کرد: بزرگ نمایی تخلفات در حیران و اضافه کردن عنوان تخلف زمین خواری به تغییر کاربری ها ضربه بزرگی به مردم بومی منطقه زد. داداشی دراین باره گفت: با مردم بومی منطقه نیز که در محدوده زمین های کشاورزی و دامداری خود اقدام به ایجاد چشمه کرده بودند نیز برخورد شد و دود تخلفات بزرگ در این گردنه به چشم متخلفان کوچک رفت. وی با تأکید بر اینکه تغییر کاربری ها در بسیاری از مناطق حیران متوقف شده است، اظهار داشت: دستگاه قضایی بسیار خوب به این موضوع ورود کرد و هر که ساخت وساز غیرقانونی در حیران کرده بود جریمه کرده و مانع ساخت وسازهای غیرمجاز شده است. نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: نباید از ابتدا موضوع تغییر کاربری ها در گردنه حیران فراتر از حیطه بخشداری، رسانه ای و تبدیل به موضوع ملی می شد چراکه آنچه در حیران رخ داد به اندازه همان میزان تخلفاتی بود که در سایر نقاط کشور نیز گاهی رخ می دهد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code